İklim Değişikliği Sebebiyle Oluşan Salgın Hastalıklara Yüzde Yüz Çözüm: Yenilenebilir Enerji

Konuşmacı Bilgileri

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği: Başkan Yardımcısı

Arş. Gör. Mehmet Ali Kallioğlu

Batman Üniversitesi : Araştırma Görevlisi