Açılış Konuşması( Enerji Verimliliği Uygulamalarının Neresindeyiz?)

Konuşmacı Bilgileri

Özkan Ağış

ICCI ve Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği : Founder