Amerika’nın İklim Değişikliğinde Liderliğini Yeniden Ortaya Koymasının 4 Yolu

Geçen yıl seçim kampanyasında, Amerika Başkanı Joe Biden şöyle söylemiştir:

“Amerika Birleşik Devletleri, karşı karşıya olduğumuz varoluşsal tehdit olan iklim değişikliği ile ilgili dünyaya liderlik etmelidir.”

Buna katılıyorum. Covid-19 haklı olarak gündeme hakim olmaya devam edecek olsa da Başkan ve Kongre iklim felaketinden kaçınmada dünyaya liderlik edebilecek fırsata sahip.

Başkalarını harekete geçirmenin en iyi yolunun kendinizi harekete geçirmekle başladığını Microsoft’taki ve hayırseverlikteki çalışmalarımdan öğrendim. Başkan Biden, Paris İklim Anlaşmasına yeniden katılarak şimdiden ilk önemli adımı attı. Amerika Birleşik Devletleri ise şimdi çoktan gerçekleşmekte olan ısınmaya adapte olurken emisyonları ortadan kaldırmak, yenilikçi endüstrileri teşvik etmek, pandemi sonrası iyileşme için istihdam yaratmak ve yeşil ekonomiye geçişten herkesin yararlanmasını sağlamak gibi birkaç kutuyu aynı anda kontrol eden somut bir plan benimseyerek bu adımı geliştirebilir. (Bu plan, iklim değişikliği hakkındaki kitabımın önemli bir parçasını oluşturuyor ve önümüzdeki aylarda Gates Notes’da son nokta – yeşil ekonomiye geçiş- hakkında yazacağım.)

Temiz enerjiyi öğrendiğim ve ona yatırım yaptığım 15 yılda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve dünyanın dört bir yanındaki siyasi yelpazeden politika uzmanları, bilim adamları ve seçilmiş liderlerle yapılan birçok tartışmadan faydalandım. Bu tartışmalardan yola çıkarak Amerika ve diğer ülkelerin iklim değişikliği konusunda liderliklerini ilerletebilmelerinin ve 2050’ye kadar dünyayı sıfır emisyon yoluna sokabilmelerinin dört yolu olduğunu söyleyebilirim.

1.İnovasyon arzını arttırın.

Temiz elektrik üretme ve depolamada, yiyecek yetiştirmede, bir şeyler yapmada, binalarımızı ısıtma ve soğutma yöntemlerimizde atılımlara ihtiyacımız var, bu atılımlar sayesinde tüm ihtiyaçlarımızı atmosfere daha fazla sera gazı vermeden yapabiliriz. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi ihtiyacımız olan bazı araçlara sahibiz ancak birçok araçlara da uzağız. Hükümetten belirgin bir yatırım ve odaklanma desteği olmadan bunu gerçekleştiremeyeceğiz.

Ne kadar belirgin? Temiz enerji araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların beş kat artması gerektiğini tahmin ediyorum ki bu sağlık araştırmaları harcamalarıyla eşit düzeyde bir artıştır. Ayrıca temiz enerji 370.000’den fazla iş yaratmanın bir ilk adımı olacaktır.

Ancak durum sadece sorunu çözmek için daha fazla para harcamakla ilgili değildir. Biz ayrıca hükümetlerin tekrardan kaçındığından ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak için hazırlandığından emin olmalıyız. Bu nedenle Ulusal Enerji İnovasyonu Enstitülerini (National Institues of Energy Innovation, NIEI) kurmalıyız.

Bu enstitüler (NIEI) olağanüstü başarılı olan Ulusal Sağlık Enstitüleri (Natıonal Institues for Health, NIH) üzerinde modellenmelidir. Örneğin, tıpkı NIH gibi belirli alanlara odaklanmış çeşitli enstitülerden oluşacaklar.  Düşük karbonlu yakıtlarla ilgili çalışmalardan bir Ulaştırma Dekarbonizasyon Enstitüsü Sorumlu olacak ve diğer enstitülerinde enerji depolama, yenilenebilir kaynaklar ve benzeri konularda araştırma için benzer sorumlulukları ve yetkileri olacaktır.

Eğer temiz enerji alanındaki teknolojik yeniliklerde ABD’nin dünyaya liderlik etmesi için tek bir şey seçseydim, bu olurdu.

2.İnovasyon talebini arttırın.

Harika bir ürün üretmenin rekabette galip gelmeyi garanti etmeyeceğini Microsoft’ta zor yoldan öğrendim. Bazen sattığınız şeye yeteri kadar talep olmaz.

İklim değişikliğinden çıkaracağımız ders iklim felaketini yalnızca teknolojik inovasyon ile önleyemeyeceğimizdir. Bilim insanlarının atılımlarının laboratuvardan pazara ulaşmasını ve hem zengin hem de gelişmekte olan ülkeler için yeterince uygun fiyatlı olmasını sağlayacak politikalara ihtiyacımız var.

Bu, sıfır karbon seçeneklerinden ne kadar elektrik veya ne kadar yakıt gelmesi gerektiğine ilişkin standartlar belirlemek gibi şeyler yapmak demektir. Hükümetler satın alma güçlerini temiz seçeneklere talep yaratmak amacıyla kullanabilirler. Örneğin Çin’in Shenzen şehrinde yalnızca elektrikli otobüs satın alınmaktadır. Ayrıca, elektrikli araçlar için şarj istasyonları veya üretildiği yerlerden tüketildiği yerlere temiz enerji dağıtmak için yeni iletim hatları oluşturmak gibi yeşil seçeneklere izin veren altyapıyı uluşturabilirler.

Son olarak hükümetler fırsat eşitliğini sağlayarak temiz alternatiflerin fiyatta rekabet etmesini kolaylaştırabilirler.

Sorun şu ki, emisyona neden olan ürünler neden oldukları çevresel zararı yansıtacak şekilde fiyatlandırılmamaktadır ancak böyle olmamalı. Karbon vergileri ve emisyon üst sınırı ve ticareti programları bu sorunu çözmenin iki yoludur.

Buradaki fikir sera gazları yüzünden insanları cezalandırmak değildir. Mucitleri rekabet edebilecek karbonsuz alternatifler yaratmaya ve tüketicileri bunları satın almaya teşvik etmektir.

3.Global çalışın.

İklim değişikliği küresel bir sorundur. Hindistan’daki emisyonların artışı durdurulmadıkça Teksas’taki sıcaklıkların artışı durmayacaktır. Ayrıca Hindistan’daki sıcaklıklar da Teksas’taki emisyonlar arttıkça yükselecektir.

Bu nedenle hükümetlerin ortak hedefler geliştirmesi, bilgiyi paylaşması ve temiz teknolojilerin hızla diğer ülkelere de yayılması için birlikte çalışmaları gerekmektedir. Bu iş birliği ikili bir temelde yani birbiriyle doğrudan konuşan iki ülke arasında ve ayrıca Birleşmiş Milletler ve Misyon Yeniliği gibi kurumlar aracılığıyla birçok hükümet arasında gerçekleşebilir.

Bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak için nükleer enerji endüstrisinin globaldeki büyümesine bakın. Bugün dünyadaki nükleer reaktörlerin çoğu Amerikan teknolojisine dayanmaktadır. Neden? Çünkü İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri bu çığır açan enerji kaynağını geliştirmek ve yaymak için uluslararası bir çabaya öncülük etti. Ar-Ge konusunda birçok uluslararası ortakla iş birliği yaparak Amerikan firmalarının onlara ekipman ihraç etmesini ve nükleer yakıt satmasını mümkün kıldı. Ve bugün politika yapıcılar yani Nükleer Düzenleme Komisyonu’ndan Dışişleri Bakanlığı’na, nükleer enerjinin küresel yayılımını ilerletmek için birlikte çalışmaktadırlar.

Temiz enerji atılımları için de benzer bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır.

4.Isınmış bir dünya için hazırlık yapın.

İklim değişikliğinin etkisini şimdiden görmekteyiz. Bu nedenle, gelecekteki ısınmayı önlemek için yollar geliştirip uygulamaya koyarken bile dünya çapında daha yüksek sıcaklıkların yarattığı etkilere de uyum sağlamamız gerekmektedir.

Ülkelerin, daha şiddetli hava koşulları ve yükselen deniz seviyeleriyle başa çıkabilmeleri için iklime dayanıklı altyapıya yatırım yapmaları gerekecektir. Bu yatırım elektrik şebekelerinin iyileştirilmesini, genişleyen yağmur suyu drenaj sistemlerini ve deniz duvarlarının inşa edilmesini veya genişletilmesini içermektedir. Zengin ülkeler için düşük ve orta gelirli ülkelere yardım etmenin en iyi yollarından ikisi, temel sağlık hizmetlerine yatırım yapmak ve küçük çiftçilerin herkesi besleyecek kadar gıda yetiştirebilmelerini sağlamaktır.

Ban Ki-Moon ve Kristalina Georgieva ile birlikte başkanlık ettiğim Küresel Uyum Komisyonu, bir dizi kanıta dayalı tavsiye yayınladı. Komisyonun çalışmalarını incelmenizi öneririm.

Elbette ki, dört alanda da harekete geçmesi gerekenler sadece hükümetler değildir. İşletmeler, hayırseverler ve bireyler de bu politikaları savunarak, düşük emisyonlu çözümlere yatırım yaparak, yapabildikleri zaman Yeşil Primler ödeyerek ve daha fazlasını yaparak çok önemli bir rol oynayabilirler. Gelecekte bu alanlarla ilgili daha fazla yazacağım ve bu yazılar İklim Afetinden Nasıl Kaçınılır bölümünde de ele alınacak.

2021’de umut görmekteyim. Kasım ayında Birleşik Krallık ’ta iklim değişikliği üzerine düzenlenecek olan bir sonraki büyük Birleşmiş Milletler Zirvesi, ABD’de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin bu aciliyeti olan sorunda liderliklerini sergilemeleri için bir fırsattır. Eğer liderlik etmek istiyorlarsa burada ortaya konan dört adım başlamak için iyi bir yoldur.

[Kaynak]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir