Bilim İnsanları, Petrolün 30 Yıldan Daha Kısa Sürede Tükeneceği Uyarısında Bulundu

Güneş devrimi geliyor. Yıllardır güneş enerjisi kullanımı ivme kazanmakta. ABD Enerji Bakanlığına göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesisler 2008 yılından bu yana 35 kat büyüdü. Tesislerin 2019 ve 2023 arasında ikiye katlanması ve bunun devam etmesi bekleniyor.  

Bazı insanlar, enerji üretiminin geleceğinin güneşin gücünü kullanmaktan geçtiğinden şüphe edebilir. Sonuçta bugün olduğumuz yere varmak yarım yüzyıldan daha fazla zaman aldı. Başlangıçtaki yavaş büyüme hızına rağmen yenilenemeyen enerji üretiminden güneş gibi yenilenebilir kaynaklara geçiş yaklaşıyor. 

1.Güneş Enerjisi İnsanlığa Yardım Eder

Dünya varlığını sürdürdükçe ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu zorlukların çoğu iklim değişikliğine bağlanabilir. Neyse ki insanlık için güneş enerjisi bu sorunlara çözüm sağlar nitelikte.

Örneğin petrol ve gazdan güneş enerjisine geçiş, karbon emisyonlarını düşürecek ve iklim değişikliğinin şiddetini azaltacaktır. Petrol ve gaza daha az bağımlı hale gelmek, genellikle enerji kaynakları üzerindeki rekabetin neden olduğu küresel çatışmaların oranını da düşürecektir. 

Güneş enerjisi, gıda güvenliği ile ilgili sorunları da hafifletebilir. İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, sel ve aşırı sıcaklar, dünyanın dört bir yanındaki çiftçilerin geçim kaynaklarını tehdit ediyor ve gıda tedariğimizi de tehlikeye atıyor. Eğer çiftçiler güneş tarımı uygulamalarını benimserlerse, çiftlikleri için enerji üretebilir, sulamayı iyileştirebilir ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için karbon emisyonlarını azaltabilirler. 

Temiz ve güvenli içme suyuna küresel erişim, güneş enerjisi yoluyla da geliştirilebilir. Araştırmacılar şu anda tuzlu suyu içilebilir hale getirmek için tuzdan arındırabilecek teknoloji üzerinde çalışıyor.  

2.İşletmeler Güneş Enerjisini Kucaklıyor

Güneş enerjisinin katlanarak büyümesi büyük ölçüde ticari kullanıcılar tarafından yönlendirilmiştir. Aslında şirketler, 2015’ten beri kurulu olan tüm güneş enerjisi kapasitesinin üçte ikisini oluşturmaktadır. 

Google, Target, Apple, Prologis, Facebook, Kaiser Permanente, Amazon, Switch ve IKEA gibi şirketler güneş enerjisini benimseyen ve büyümesine katkıda bulunan şirketlerden sadece bazılarıdır. İş dünyası liderleri güneş enerjisini benimsemenin akıllıca bir karar olduğunu biliyorlar çünkü operasyonları güçlendirmeye ve çevresel hedeflere ulaşmaya ek olarak, elektrik harcamalarını da bu sayede düşürebilirler. 

3.Güneş Enerjisi Yeniliğe Devam Ediyor

Güneş enerjisi endüstrisi uzun bir yol kat etti ancak bu yeterli bulunmuyor; araştırmacılar inovasyon yoluyla sektörü ileriye taşımaya devam ediyor. 

En büyük gelişme, PV pillerinin verimliliğinde meydana geldi. Modern silikon bazlı piller ilk geliştirildiği süreçte yalnızca yüzde 6 etkiliydi. Çoğu modern güneş pilinin ortalama verimlilik oranı yüzde 15 ila 20 civarındadır. Ancak bu bile değişmekte, endüstri sürekli olarak güneş pili verimliliğini artırmak için çalışıyor.

En yaygın yenilikler ise konut kurulum alanında gerçekleşmiştir: Güneş panel çatısı. 

Geçmişte ev sahipleri çatılarına büyük ve kaba görünümlü güneş panellerini takmak zorunda kalıyorlardı. Yenilik sayesinde geleneksel çatı kaplama malzemelerinin görünümünü taklit eden fotovoltaik kiremitler geliştirilmektedir.

Güneş enerji endüstrisinin dikkatini çevirdiği bir başka alan ise ulaşımdır. Son yıllarda araştırmacılar hem arabalara hem de uçaklara güç sağlamak için güneş enerjisini kullanıyorlar. Güneş enerjisi üretmek için bisiklet yollarının ve yürüyüş yollarının nasıl kullanılacağını öğrenmek araştırmacıların üzerinde çalıştığı bir başka konudur. 

4.Güneş Enerjisi Daha Uygun Fiyatlı Hale Geliyor

Güneş enerjisi kurulumunun fiyatı düşmeye devam ediyor. Sadece son on yılda maliyet %70’den daha fazla düştü. Fiyatlar şu anda geçmiş fiyatlara nazaran en düşük seviyelerdedir. 

Çeşitli hükümet teşviklerine ek olarak bu düşük oranlar, güneş enerjisini her zamankinden daha erişilebilir hale getirdi. Güneş enerjisi sistemleri kuran ev sahiplerinin ortalama geliri ulusal ortalamanın üzerinde kalırken, 2010’dan bu yana düşüş eğilimi gösteriyor. Bu, daha orta gelirli ailelerin güneş enerjisine yatırım yaptığı anlamına geliyor.

5.Yenilenemeyen Kaynaklar Tükeniyor

Petrol, gaz ve kömür sonu olan kaynaklardır. Gerçek şu ki, bunlar ve diğer yenilenemeyen kaynaklar kaçınılmaz olarak tükenecektir. Bilim adamları, mevcut tüketim oranımızı değiştirmezsek, kalan petrol miktarının 2050 yılına kadar tükeneceğini tahmin ediyorlar. 

Ölçülü tahminler bile önümüzdeki 50-100 yıl içinde petrolün tükendiğini gösteriyor, bu sadece bir nesil uzaklıktadır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının tükenmesine hazırlanmak için dünya petrol, gaz ve kömür gibi sonu yaklaşan enerji kaynaklarından güneş enerjisine doğru yönelmeye devam etmelidir. 

Güneş Enerjisinin Büyümesini İlerletmek

Güneş enerjisindeki benzeri görülmemiş kullanım artışına rağmen, hala bu alanda birçok iyileştirmeye açık yön bulunmaktadır. Amerikalıların çoğu, Amerika Birleşik Devletleri’nin güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kömür, petrol ve gaza göre öncelik vermesi gerektiğine inanmasına rağmen, büyük ölçüde yenilenemeyen kaynaklara güvenmeye devam ediliyor. 

Güneş enerjisinin toplu olarak benimsenmesinin önündeki başlıca engellerden biri, yenilenemeyen kaynaklar için tasarlanmış altyapıdır. Sosyal, politik ve ekonomik engeller de güneş enerjisi endüstrisinin büyümesini engelliyor.

Bu engeller var olsa bile, güneş enerjisi kullanım devrimi yaklaşmakta. Güneş enerjisi, daha fazla eğitim ve finansmanla, güneş enerjisi endüstrisi kurulum ve kullanım kayıtlarını belirlemeye ve desteklemeye devam ettikçe sonunda öncelikli enerji kaynağımız haline dönüşecektir.

[Kaynak]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir