Muhsin Mazman

Tdinamik Enerji Depolama Birimi : Director

Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Mezunu olan Muhsin Mazman bu bölümde yüksek lisans ve doktora çalışmaları süresince araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu dönemde araştırma konuları termal enerji depolama yöntemleri üzerinedir.  

Doktora derecesini aldıktan sonra TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Batarya Grubunda görev almıştır. Batarya grubu bünyesindeki çalışmaları genelde Li-iyon piller/bataryalar üzerine yoğunlaşmış olmakla birlikte lityum pillerin yanında NiMH, Mg-CuI, Ag-Zn, Pb-Asit; Li-hava vb. teknolojileri üzerine de çalışmalar yapmıştır. 

2014 yılında TÜBİTAK MAM’daki görevinden ayrılarak Mutlu Akü’de Yeni Teknolojiler Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır.  Mutlu Akü’de Kurşun asit teknolojilerinin yanı sıra grubun lityum programında aktif görevler üstlenmiştir. 

2019 yılı içinde Tdinamik Enerji şirketine geçiş yapmış olup, şirket bünyesinde enerji depolama biriminin kurulması ve geliştirilmesi görevini yürütmektedir. 

Muhsin Mazman

Tdinamik Enerji Depolama Birimi : Director