Prof. Dr. Nuri Azbar

Ege Üniversitesi

  • 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. DEÜ Çevre Mühendisliğinde Araştırma Görevlisi iken 1993 yılında DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi tamamladıktan sonra 1999 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Vanderbilt Üniversitesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimini tamamladı.  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde öğretim üyesi olan Prof. Dr Nuri Azbar, E.Ü Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü. Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı, Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. TÜBİTAK ÇAYDAG Grubunda Danım Kurulu Üyeliği de yapan Prof Dr Nuri Azbar biyoteknolojik yollarla enerji üretimi (biyometan, biyohidrojen, biyoetanol), endüstriyel atıksu arıtımı ve atıksu geri kazanımı konularında uzmanlığı yanında döngüsel ekonomi, yaşam döngüsü analizi, sanayi de temiz üretim, yeşil kimya, biyorafineri, atık ve çevre yönetim sistemleri konularında çalışmalar yapmakta ve lisans üstü seviyede eğitimler vermektedir. Biyogaz konusunda bir çok sanayi kuruluşuna teknik danışmanlık ve laboratuvar hizmetleri veren  Prof. Dr Nuri Azbar EBSO Çevre Çalışma Grubu üyesidir.

Avesis

Prof. Dr. Nuri Azbar

Ege Üniversitesi