Özkan Ağış

ICCI Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği : Founder

Özkan AĞIŞ, 1959 yılında İTÜ. Makine Fakültesinden mezun olduktan sonra, 10 yıl Etibank’ın Kömür, Linyit ve Fuel oil yakan santrallarında İşletme ve Bakım Baş Mühendisi olarak çalışmış,

1 yıl Fransa’da EDF’te 1 yıl’da Amerika’da, Linyit ve Fuel oil yakan santrallarda araştırmalar yapmıştır. 1980-2007 yılları arasında ENKA’da, Hamitabat, Gebze, Adapazarı, İzmir/Aliağa, doğal gaz kombine santrallarını yapımında Proje Müdürü olarak, Rusya’da Borisov, Silonim, Çaykovski, Krosnodar Santrallarının yapımını, Genel Müdür yardımcısı olarak yürütmüştür. Türkiye’de elektrik kesintisi ve sıkıntılarının yaşandığı 80’li ve 90’lı yıllarda, 3096 sayılı kanundan yararlanarak, konferanslarda Otoprodüktörlük ve Kojenerasyon sistemlerinin, önce tanıtımını yapmış, sonra da yasal alt yapılarının oluşturulması için Türkiye Kojenerasyon Derneği’ni kurmuştur. Bu Derneğin Başkanı olarak 16 yıl( 1998-2014) kojenrasyon tesislerinin yapımının yurt sathına yayılması ve elektrik kesintilerinin son bulması üzerinde yoğun çalışmaları olmuştur. Ayrıca, Türkiye’de, Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Kanunlarının hazırlanmasına önayak olmuştur. Halen 14 yıl önce, kurmuş olduğu ENERKO ENERJİ LTD.’de ortağı Yavuz AYDIN’la birlikte aktif çalışmalarını sürdürmektedir.

Özkan Ağış

ICCI Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği : Founder