Pınar Yalman Akcengiz

OPİA : Co-Founder

  • Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü Lisans ve Başkent Üniversitesi Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerine sahip olan Pınar Yalman Akcengiz, 2009-2020 yılları arasında Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü olarak çalışmıştır. Küme koordinatörlüğü süresince, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanında çalışan KOBİlerin gelişimine katkı sağlayacak çok sayıda  ulusal ve uluslararası projeler yürütmüştür. Uzmanlık alanı; bölgesel kalkınma, kümelenme, tedarik zinciri, organize sanayi bölgeleri, temiz üretim, endstriyel simbiyoz olan Pınar Yalman Akcengiz, 2020 Ekim itibariyle kendi şirketi olan OPIA Danışmanlık’ı kurarak danışmanlık hizmetine devam etmektedir.  Evli ve bir kız çocuk annesidir.

Pınar Akcengiz

OPİA : Co-Founder