Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği: Başkan Yardımcısı

 • Biyografi

  Eğitim ve Çalışma Hayatı:

  Robert Academy (1967–1971); Boğaziçi Üniversitesi Lisans EE, Master NE; Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora ME, Kıdemli Araştırmacı, TÜBİTAK (1980-1994); Kocaeli Üniversitesi (1994-2000); Marmara Üniversitesi (2000-2020); Misafir Profesör, CERL, UOIT, Kanada, (2015-2016); Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, (2016-devam ediyor); Konferans Başkanı, Yıllık Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansları (IRENEC)(2011-devam ediyor) http://www.irenec.org/eng/;  Danışman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2020-devam ediyor); Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (2000-devam ediyor)

  Kitap Editörlüğü:

  %100 Yenilenebilir Enerjiye Doğru: Tekniklerine, Maliyetlere ve Bölgesel Örnek Olaylara Editör: Uyar, Tanay Sidki https://www.springer.com/gp/book/9783319456584;

  %100 Yenilenebilir Enerji Çağına Geçişin Hızlandırılması, Editör: Uyar, Tanay Sidki (Ed.) https://www.springer.com/gp/book/9783030407377

  Proje Koordinatörlüğü:

  Toplumların Güçlendirilmesi, Sivil Toplum Diyalog Projesi,

  İklim Değişikliğini Azaltma (CCM) -Muğla, Muğla Büyükşehir Belediyesi, http://www.iklimin.org/en/hibe%20projeleri/iklim-degisikligi-azaltimi-projesi/

  Hatırla: Kadıköy’de Kültürel Çeşitlilik, http://hatirla-kadikoy.org/

  Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

  Başkan Yardımcısı, WWEA (Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği); Başkan Yardımcısı, EUROSOLAR (Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği); Başkan Yardımcısı, WBA (Dünya Biyoenerji Birliği); Yönetim Kurulu Üyesi (WWEA’yı temsil eder), ISES (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu); Üye, Başkanlar Komitesi, WCRE (Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi); Üye,% 100 Yenilenebilir Enerji için Küresel Platform; Büyükelçi,% 100 Yenilenebilir Enerji Küresel Kampanyası; Başkan, EUROSOLAR Türkiye (Türkiye Yenilenebilir Enerji Derneği); Başkan, KADOS (Kadıköy Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği); Koordinatör, TÜRÇEP (Türkiye Çevre STK’ları Platformu); Koordinatör, TEP (Türkiye Temiz Enerji Platformu)

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği: Başkan Yardımcısı