Seyran Hatipoğlu

Stantec: Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Uzmanı

Eğitim:

Atılım Üniversitesi, Finans MSc 2006

Bilkent Üniversitesi, İşletme 1994

Deneyimler 

Bilkent Üniversitesi İşletme fakültesi lisans, Atılım Üniversitesi Finans yüksek lisans bölüm 2.si mezunu olan Seyran Hatipoğlu Osmanlı Bankası yazılı ve sözlü üç aşamalı II.MT (Management Trainee) program sınavlarını derece ile kazanmış ve beş ay süren Yönetici Program mezunu olarak finans sektörüne girmiştir. Kurumsal ve ticari bankacılık pazarlama bölümünde çalışmaya başlamıştır. Aktif 10 yıl süren bankacılık çalışma süreci içerisinde pazarlama, pazar analizi, iş geliştirme, mali analiz, kredi başvuru dosyası hazırlama, bütçe hazırlığı, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve kurum kalite iç denetçisi konularında deneyim edinmiştir. Bankacılık dönemi içinde çalışmış olduğu kurumlarda önemli rakamsal başarılar elde etmiştir. 10. yılın sonunda yöneticilik kademesinde bulunduğu bankacılık çalışma hayatını kendi isteği ile sonlandırmıştır.

İşini kurup girişimci olarak iş hayatına devam etmeyi hedeflemiş, bu yaklaşımı ile finans sektörünün ardından uluslararası bir gıda zincirinin Türkiye’deki ilk kadın franchisee olarak gıda sektörüne girmiştir. İlgili uluslararası şirketin isim hakkını alabilmek için gerekli olan eğitim serisini de en yüksek not olan 98 puan ile tamamlayarak uluslararası franchisee sertifikasına sahip olmuştur. Sözkonusu uluslararası şirketin 2007 yılında Türkiye pazarında büyümesi %27 iken, Seyran Hatipoğlu yönetimindeki mağaza %45 büyüme göstermiş ve önemli başlıklarda Türkiye satış 1.liği elde etmiştir. Yenilikçi yaklaşımlarla ve iyi bir takım çalışması ile pazar payını artırmıştır. 

2009 yılı ve beraberindeki dönem “Kadın Girişimciliğin” gündemde hızla yer almaya başladığı bir dönem idi. Bundan kaynaklı birçok kurum kuruluş hikayesi anlatması adına konuşmacı davetlerinde bulunmuş ve 2011 yılı başında da KOSGEB eğitmeni yeterliliğine sahip olarak, “Girişimcilik Eğitimleri”ni vermeye başlamıştır. Yurt genelinde muhtelif illerde KOSGEB’in üniversiteler, kalkınma ajansları, ticaret odaları, dernekler ve İşkur ile işbirliği kapsamında düzenlediği eğitimlerde 1.000 civarı kişiye teori ve pratik eğitimler vererek, iş planı yazmaları ve optimum noktada iş kurmalarına destek olmuştur. Finans yönetimi konusunda girişimcilere ayrıca özel destekler vermiştir.

2013 yılında AB projelerinde kıdemli dış uzman olarak çalışmaya başlamıştır, halen de devam etmektedir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) geliştirdiği TurSEFF (Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Fonu) projesinde 7 yıldır Finansal Kurumlar İlişkileri Müdürü olarak görev almaktadır. Finans programı kapsamında Türkiye’ye tematik “ Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği” için getirilmiş olan fon kaynağı, Türkiye’nin önde gelen finans kurumları aracılığı ile nihai yatırımcıya ulaştırılmaktadır. Bu çerçevede ilgili lokal finans kurumlarına (banka ve leasing) pazar analizi, iş geliştirme, farkındalık artırma saha çalışmaları, finans kurumları ile ilişki yönetimi, sürdürülebilir finansman modeli, yeşil ürün geliştirme çalışmaları yapmakta ve bu kapsamda ilgili taraflara (finans kurumları-yatırımcı-tedarikçi) yurt genelinde eğitimler vermektedir. Proje kapsamında 582 MW civarı kurulu güce ulaşan yatırımlar için 1.800 üzerinde projeye yaklaşık olarak EUR 670 milyon civarı fon kaynağı kullandırılmıştır. Karbon salım azalımı önceliğinde, iklim finansmanı, sürdürülebilir finans modellemesi özel ilgi alanındaki başlıklardır.

Uzmanlık alanları finans yönetimi, finansal ilişkiler yönetimi finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve iş geliştirme konuları olup bu içeriklerde farklı kurum kuruluşlara halen eğitimler vermektedir. Enerji finansmanı, finansal okuryazarlık ve girişimcilik alanlarında yurt genelinde 65 civarı etkinlikte konuşmacı ve moderatör olmuştur.

Enerji sektöründe kadınlara yönelik pozitif algının oluşturulması, kadınların enerji sektörüne ilgisinin yükseltilmesi ve sektöre daha fazla “Yeşil Yakalı Kadın” profesyonelin kazandırılması amacı ile oluşturulan “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları” platformunun danışma kurulu üyesi olarak çalışmaları bulunmaktadır.

Seyran Hatipoğlu

Stantec: Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Uzmanı