Verimlilik Zirvesi'21 Test Yayını

Konuşmacı Bilgileri

Enes Eratılmış

Webinartech Founder

Vezir'21 in tüm teknik altyapısından sorumludur.

Hatice Hilal Kesen

İçerik Sorumlusu

Vezir'21 içerik sorumlusudur.

Fatmanur Yılmaz

Erva Ünal